page_banner

TB

  • อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีวัณโรค

    อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีวัณโรค

    อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีต่อ TB คือการตรวจด้วยโครมาโตกราฟีอิมมูโนแอสเซย์แบบไหลด้านข้างแบบแซนวิชสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีในเชิงคุณภาพของแอนติบอดี (IgG และ IgM) ที่ต่อต้านเชื้อมัยโคแบคทีเรียมวัณโรค (MTB) ในซีรัมหรือพลาสมาของมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอ็มทีบีตัวอย่างที่ทำปฏิกิริยาใดๆ กับอุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีต่อ TB ต้องได้รับการยืนยันด้วยวิธีการทดสอบทางเลือกและผลการวิจัยทางคลินิก

  • อุปกรณ์ทดสอบวัณโรค IgG/ IgM อย่างรวดเร็ว

    อุปกรณ์ทดสอบวัณโรค IgG/ IgM อย่างรวดเร็ว

    อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของ TB IgG/IgM (เลือดครบส่วน/เซรั่ม/พลาสมา) เป็นการตรวจทางภูมิคุ้มกันด้วยโครมาโตกราฟีแบบไหลด้านข้างแบบแซนวิชสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีในเชิงคุณภาพ (IgG และ IgM) ที่ต้านเชื้อมัยโคแบคทีเรียมวัณโรค (M.TB) ในซีรัมหรือพลาสมาของมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอ็มทีบีตัวอย่างที่ทำปฏิกิริยาใดๆ กับอุปกรณ์ TB IgG/ IgM Rapid Test ต้องได้รับการยืนยันด้วยวิธีการทดสอบทางเลือกและผลการวิจัยทางคลินิก