page_banner

SARS-COV-2/ไข้หวัดใหญ่ A+B แอนติเจนคอมโบ

  • SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test Device

    SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test Device

    Influenza A+B/COVID-19 Antigen Rapid Test Device เป็นการทดสอบทางอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติเจนไวรัสไข้หวัดใหญ่ A และ B ในเชิงคุณภาพและแอนติเจนของ COVID-19 จากตัวอย่างเนื้อเยื่อคอและตัวอย่างเนื้อเยื่อโพรงจมูกการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอย่างรวดเร็วของไวรัสไข้หวัดใหญ่เฉียบพลันชนิด A และชนิด B และการติดเชื้อ COVID-19