page_banner

หัดเยอรมัน

  • การทดสอบ IgG/IgM หัดเยอรมันขั้นตอนเดียว

    การทดสอบ IgG/IgM หัดเยอรมันขั้นตอนเดียว

    การทดสอบ IgG/IgM ของหัดเยอรมันแบบขั้นตอนเดียวเป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์แบบโครมาโตกราฟีอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีในเชิงคุณภาพ (IgG และ IgM) ต่อโรคหัดเยอรมัน (ไวรัส) ในเลือดครบส่วน / เซรั่ม / พลาสมา เพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ RVการทดสอบนี้ใช้อิมมูโนโครมาโตกราฟีและสามารถให้ผลลัพธ์ได้ภายใน 15 นาที