page_banner

RSV

  • Respiratory syncytial virus (RSV) Antigen Rapid Test Device

    Respiratory syncytial virus (RSV) Antigen Rapid Test Device

    RSV Ag Rapid Test Strip (Swab) เป็นการตรวจอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติเจนไวรัสระบบทางเดินหายใจ (RSV) เชิงคุณภาพและสันนิษฐานได้จากตัวอย่างเนื้อเยื่อจมูกและตัวอย่างเนื้อเยื่อโพรงจมูกการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน