page_banner

RAC

  • Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device

    Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device

    Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device (อุจจาระ) เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์แบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาโรตาไวรัสและอะดีโนไวรัสเชิงคุณภาพในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อโรตาไวรัสและอะดีโนไวรัส