page_banner

เลชมาเนีย

  • Leishmania IgG/IgM อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว

    Leishmania IgG/IgM อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Leishmania IgG/IgM เป็นอิมมูโนแอสเซย์การไหลด้านข้างสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีในเชิงคุณภาพของรวมทั้ง IgG และ IgM กับสายพันธุ์ย่อยของ Leishmania donovani (L. donovani) โปรโตซัวที่เป็นสาเหตุของโรคลิชมาเนียในซีรัมหรือพลาสมาของมนุษย์การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการตรวจคัดกรองและช่วยในการวินิจฉัยโรคลิชมาเนียในอวัยวะภายในตัวอย่างที่ทำปฏิกิริยาใดๆ กับ Leishmania IgG/IgM Rapid Test จะต้องได้รับการยืนยันด้วยวิธีการทดสอบทางเลือก