page_banner

เอชไอวี

 • HIV Ab/Ag Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Kit

  HIV Ab/Ag Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Kit

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) Ab & P24 Ag Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) เป็นการตรวจด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีในเชิงคุณภาพของ HIV 1 และ/หรือ HIV 2 และ P24 แอนติเจนในเลือด เซรั่ม หรือพลาสมา .
  เอชไอวีเป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ (AIDS)virion คือ
  ล้อมรอบด้วยเปลือกไขมันที่ได้มาจากเยื่อหุ้มเซลล์เจ้าบ้านหลายไวรัส
  ไกลโคโปรตีนอยู่บนซองไวรัสแต่ละตัวมีจีโนมิกความรู้สึกเชิงบวกสองชุด
  RNAเอชไอวี 1 แยกได้จากผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคเอดส์ และจาก
  ผู้ที่มีสุขภาพดีและมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเอดส์1 เอชไอวี 2 แยกได้จากตะวันตก
  ผู้ป่วยโรคเอดส์แอฟริกันและจากบุคคลที่ไม่มีอาการ seropositive2 ทั้ง HIV 1 และ HIV 2
  กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน3 การตรวจหาแอนติบอดีเอชไอวีในซีรัม พลาสมา หรือเลือดครบส่วนคือ
  วิธีที่มีประสิทธิภาพและพบได้บ่อยที่สุดในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
  และเพื่อคัดกรองเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือดสำหรับ HIV.4 แม้จะมีความแตกต่างทางชีววิทยาของพวกเขา
  ตัวละคร กิจกรรมทางซีรั่มและลำดับจีโนม HIV 1 และ HIV 2 แสดงแอนติเจนที่รุนแรง
  cross-reactivity.5,6 ซีรั่มที่เป็นบวกของ HIV 2 ส่วนใหญ่สามารถระบุได้โดยใช้ซีรั่มที่อิงกับ HIV 1
  การทดสอบความเชื่อคาดการณ์ว่าโปรตีนจากไวรัสเช่น p24 อย่างน้อยควรเป็นเครื่องหมายที่ดี
  ของกิจกรรมโรคเอชไอวี โดยวัดด้วยความไวและความแม่นยำที่เพียงพอ
  Human Immunodeficiency Virus (HIV) Ab & P24 Ag Rapid Test Device (ทั้งหมด
  Blood/Serum/Plasma) เป็นการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อ HIV 1 ในเชิงคุณภาพ
  และ/หรือแอนติเจนของ HIV 2 และ P24 ในเลือดครบส่วน ตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมาการทดสอบใช้น้ำยางข้น
  คอนจูเกตและโปรตีน HIV รีคอมบิแนนท์หลายชนิดเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อ HIV 1&2
  และแอนติเจน P24 ในเลือดครบส่วน ซีรัมหรือพลาสมา
 • HIV 1/2/O Tri-line Human Immunodeficiency Virus อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว/แถบ

  HIV 1/2/O Tri-line Human Immunodeficiency Virus อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว/แถบ

  HIV 1/2/O Tri-line Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device/Strip (Whole Blood /Serum/Plasma) เป็นการตรวจด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีต่อ HIV-1, HIV-2 และ Subtype O ในเชิงคุณภาพของ เลือด เซรั่ม หรือพลาสมา เพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี

 • HIV 1 & 2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip/อุปกรณ์

  HIV 1 & 2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip/อุปกรณ์

  HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device/Strip (เลือดครบส่วน/เซรั่ม/พลาสมา) คือการตรวจด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีในเชิงคุณภาพของ HIV 1 และ/หรือ HIV 2 ในเลือดครบส่วน ซีรั่มหรือพลาสมา