page_banner

โรคเท้าช้าง

  • Filariasis IgG/IgM Rapid Test Device

    Filariasis IgG/IgM Rapid Test Device

    Filariasis IgG/IgM Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) เป็นอิมมูโนแอสเซย์การไหลด้านข้างสำหรับการตรวจหาและแยกความแตกต่างของ IgG และ IgM anti-lymphatic filarial parasites (W. Bancrofti และ B. Malayi) ในซีรัมของมนุษย์ พลาสมา หรือเลือดครบส่วนการทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการตรวจคัดกรองและช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตเส้นใยน้ำเหลืองตัวอย่างที่ทำปฏิกิริยาใดๆ กับ Filariasis IgG/IgM Rapid Test จะต้องได้รับการยืนยันด้วยวิธีการทดสอบทางเลือก