page_banner

COVID-19 Ag (ทดสอบตัวเอง)

  • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device (การทดสอบตัวเอง)

    SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device (การทดสอบตัวเอง)

    อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของ SARS-CoV-2 Antigen เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติเจน SARS-CoV-2 ในเชิงคุณภาพและสันนิษฐานจากตัวอย่างชิ้นเนื้อจมูกบุคคลอายุ 15-70 ปีเก็บตัวอย่างผ้าเช็ดจมูกได้ด้วยตนเองผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 70 ปีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนอื่นๆการทดสอบมีไว้สำหรับเซลใช้การทดสอบ f เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เฉียบพลัน