page_banner

COVID-19 Ag (น้ำลาย)

  • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device (น้ำลาย)

    SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device (น้ำลาย)

    จุดประสงค์ในการใช้งาน อุปกรณ์ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test เป็นการตรวจอิมมูโนแอสเซย์แบบมองเห็นอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติเจน SARS-CoV-2 ในเชิงคุณภาพและสันนิษฐานจากตัวอย่างชิ้นเนื้อ Nasal swabsการทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เฉียบพลันหลักการ การตรวจหา SARS-COV-2 ใช้หลักการของวิธีการแซนด์วิชแอนติบอดีคู่และอิมมูโนโครมาโตกราฟีทองคำคอลลอยด์เพื่อตรวจหาแอนติเจน SARS-COV-2 ในน้ำจมูกของมนุษย์ในเชิงคุณภาพ...